Termeni de utilizare

Acest site este deținut de:
Asociația KO-FA
(Entitatea de management legală a Clusterului Regional al Lemnului PRO WOOD) Sediu: 520064, Strada Presei nr.4 – Inbubatorul de afaceri
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
Reprezentant legal: BAGOLY Miklós-Levente - președinte
Persoană de contact: KÁDÁR Rezső - manager
Email: office@prowood.ro
CUI: RO26135044
Înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 36/2009


Acceptarea Acestui Acord

Accesul dvs. la acest site și utilizarea sa se supun exclusiv acestor Termeni și Condiții. Nu veți folosi site-ul Web în niciun scop care este ilegal sau interzis de acești Termeni și Condiții. Prin utilizarea Site-ului, acceptați pe deplin termenii, condițiile și excluderile din această notificare. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții, trebuie să opriți imediat utilizarea site-ului. Acești Termeni se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la utilizatorii care constau în potențiali clienți, furnizori, clienți, comercianți și/sau colaboratori în privința conținutului.

Citiți cu atenție acești Termeni, înainte de a accesa sau utiliza site-ul nostru web. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a site-ului, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui Contract, atunci nu puteți accesa site-ul sau utiliza serviciile. 


Terminologie

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții, Politicii de Confidențialitate și oricărei Notificări privind renunțarea la răspundere, precum și tuturor Contractelor: 

„Client", „Dvs." și „ al Dvs." se referă la dumneavoastră, persoana care accesează acest site și acceptă termenii și condițiile Asociației. 

„Compania", „Noi înșine", „Noi" și „Nouă", se referă la Compania noastră. 

„Parte", „Părți" sau „Noi" se referă atât la Client, cât și la noi înșine, sau: fie la Client, fie la noi înșine. 

Toți termenii se referă la ofertă, acceptare și luarea în considerare a plăților necesare pentru realizarea procesului de asistență pentru Client în cel mai adecvat mod, în scopul explicit de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor/produselor declarate de Asociație, în conformitate cu și în baza legislației în vigoare din România și Uniunea Europeană. 


Condiții generale

Ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul prestat pentru orice persoane, din orice motiv, în orice moment.

Nu ne asumăm răspunderea dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat doar pentru informare generală și nu trebuie să vă bazați doar pe el sau să îl utilizați ca singura bază pentru luarea deciziilor, fără a consulta surse principale, mai precise, mai complete sau mai prompte de informații. Încrederea în materialele de pe acest site este pe propriul dvs. risc. Nu avem nicio obligație de a actualiza informațiile aflate pe site-ul nostru. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să monitorizați modificările aduse site-ului nostru.


Modificări ale Serviciilor și ale Prețurilor

Prețurile produselor noastre pot fi modificate fără notificare. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe Serviciul (orice parte sau conținutul acestuia) fără notificare, în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de niciun terț pentru vreo modificare, schimbare de preț, suspendare sau întrerupere a Serviciului.


Declarație de Confidențialitate

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Revizuim constant sistemele noastre pentru a asigura clienților noștri cele mai bune servicii. Pentru mai multe informații despre această problemă, vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate. 


Confidențialitate

Orice informații privind Clientul și înregistrările Clientului respectiv pot fi transmise terților. Cu toate acestea, înregistrările Clientului sunt considerate confidențiale și, prin urmare, nu vor fi divulgate niciunei terțe părți, cu excepția angajaților, partenerilor noștri și, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere legal, autorităților competente. Clienții au dreptul să solicite vizualizarea și copii ale oricăror Înregistrări ale Clienților, pe care le păstrăm, cu condiția să primim o notificare rezonabilă cu privire la o astfel de solicitare. Clienților li se solicită să păstreze copii ale oricărei documentații emise în legătură cu prestarea serviciilor noastre. Dacă este cazul, vom emite Clientului informații scrise, materiale sau copii ale înregistrărilor, ca parte a unui contract agreat, în beneficiul ambelor părți.

Nu vom vinde, distribui sau închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți și nu vom utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite e-mailuri nesolicitate. Toate e-mailurile trimise de această Asociație vor fi legate doar de furnizarea serviciilor convenite.


Act de Renunțare

Excluderi și Limitări 


Informațiile de pe acest site web sunt furnizate „ca atare”.  În cea mai mare măsură permisă de lege, această Asociație:

  • exclude toate declarațiile și garanțiile referitoare la acest site web și la conținutul său, sau care sunt sau pot fi furnizate de orice companii afiliate sau orice altă terță parte, inclusiv în legătură cu orice inexactitate sau omisiuni de pe acest site și/ sau în literatura de specialitate a Asociației; și 
  • exclude orice răspundere pentru daunele rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web. Acestea includ, fără a se limita la pierderi directe, pierderi de afaceri sau profit, daune cauzate computerului dvs., software-ului de calculator, sisteme și programe și datele despre acestea sau orice alte daune directe sau indirecte, consecvente și accidentale. 

Totuși, această Asociație nu exclude răspunderea pentru deces sau vătămare corporală, cauzate prin neglijența sa. Excepțiile și limitările de mai sus se aplică doar în măsura permisă de lege. Niciunul dintre drepturile dvs. legale, în calitate de consumator, nu este afectat. 


Disponibilitatea Redistribuirea sau republicarea oricărei părți a acestui site sau a conținutului său este interzisă, inclusiv prin încadrare sau prin alte mijloace similare sau prin orice alt mijloc, fără consimțământul explicit, în scris, al Asociației. Compania nu garantează că serviciul de pe acest site va fi neîntrerupt, în timp util sau fără erori, deși este oferit la cea mai mare capacitate. Prin utilizarea acestui serviciu, despăgubiți astfel Compania, angajații, agenții și afiliații săi pentru orice pierderi sau daune, indiferent de modul în care s-au produs.


Fișiere de logare


Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendințele, pentru a administra site-ul, pentru a urmări mișcarea utilizatorilor și pentru a aduna informații demografice largi pentru utilizarea agregată. Adresele IP nu sunt legate de informații personale de identificare. În plus, pentru administrarea sistemelor, detectarea tipurilor de utilizare și în scopul depanării, serverele noastre web înregistrează automat informațiile de acces standard, inclusiv tipul de browser, orele de acces/e-mail deschis, URL-ul solicitat și adresa URL pentru recomandare. Aceste informații nu se distribuie părților terțe și sunt utilizate doar în cadrul acestei Companii pe baza principiului nevoii de a cunoaște.  Orice informație identificabilă individual cu privire la aceste date nu va fi niciodată utilizată în mod diferit de cele menționate mai sus, fără permisiunea dvs. explicită.


Cookie-uri
Aidoma celor mai multe site-uri web interactive, site-ul web al acestei Companii utilizează cookie-uri pentru a ne permite să preluăm detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Cookie-urile sunt utilizate în anumite zone ale site-ului nostru, pentru a permite funcționalitatea acestei zone și a ușura utilizarea acelor vizitatori. Unii dintre partenerii noștri afiliați pot utiliza, de asemenea, module cookie. 


Link-uri către acest site 


Puteți crea un link către orice pagină a acestui site, dar faceți acest lucru cu propriul dvs. risc, iar excluderile și limitările stabilite mai sus se vor aplica utilizării de către dvs. a acestui site, prin conectarea la acesta.


Link-uri de la acest site 


Nu monitorizăm sau nu examinăm conținutul site-urilor web ale altei părți, care sunt legate de acest site. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe astfel de site-uri nu sunt neapărat împărtășite sau susținute de noi și nu ar trebui considerate ca fiind editorul unor astfel de opinii sau materiale. Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Încurajăm utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc site-ul nostru și să citească declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Ar trebui să evaluați siguranța și gradul de încredere al oricărui alt site conectate la acest site sau accesat prin intermediul acestui site, înainte de a le dezvălui informațiile personale. Această Asociație nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau deteriorare, indiferent de modul în care a fost cauzată, rezultând din divulgarea de către dvs. către terțe părți, a informațiilor personale.


Drepturi de autor și Marcă Înregistrată 


Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală relevante există în toate textele referitoare la serviciile Asociației și la conținutul integral al acestui site web. Vă exprimați acordul de a nu reproduce, copia, vinde, revinde sau exploata nici o parte a acestui site, fără permisiunea noastră explicită, scrisă.


Comunicare Informațiile noastre de contact pot fi găsite pe secțiunea de Contact de pe site-ul nostru.


Forță Majoră

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru neîndeplinirea oricărei obligații, în temeiul unui Acord care se datorează unui eveniment care depășește controlul unei astfel de părți, inclusiv, dar fără a se limita la calamități naturale, terorism, război, insurgență politică, insurecție, răscoală, tulburări civile, acțiune a autorităților civile sau militare, revoltă, cutremur, inundații sau orice altă calamitate naturală sau provocată de om, în afara controlului nostru, care determină încheierea unui acord sau a unui contract și care nu ar fi putut fi prevăzut în mod rezonabil. Orice Parte afectată de un astfel de eveniment va informa de îndată cealaltă Parte asupra respectivului eveniment și va depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta termenii și condițiile oricărui Acord cuprins în acest document.


Renunțare

Nerespectarea de către oricare dintre Părți a unei prevederi a prezentului Acord sau a oricărui Acord sau neîndeplinirea de către oricare dintre Părți a oricărui drept sau a unei căi de atac la care este îndreptățită în temeiul prezentului Contract nu constituie o derogare de la acesta și nu va determina o diminuare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract sau din orice astfel de Contract. Nicio renunțare la oricare dintre prevederile prezentului Acord sau ale vreunui Contract nu va fi efectivă decât în cazul în care se precizează în mod expres că acesta este astfel și semnat de ambele Părți.


Generalități

Legislația din România și Uniunea Europeană reglementează acești termeni și condiții. Prin accesarea acestui site și prin utilizarea serviciilor/ achiziționării produselor noastre, sunteți de acord cu acești termeni și condiții și cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din România, în cazul tuturor litigiilor care decurg din respectiva accesare.  Dacă oricare dintre acești termeni este considerat nevalabil sau inaplicabil din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la excluderile și limitările menționate mai sus), atunci dispoziția nevalabilă sau neaplicabilă va fi retrasă din acești termeni, iar termenii rămași vor continua să fie aplicabili. Neîndeplinirea de către Asociație a oricăror prevederi stabilite în acești Termeni și Condiții și orice Contract sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca renunțare la astfel de prevederi și nu va afecta validitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Contract sau a unei părți a acestuia sau a dreptului de a aplica ulterior toate dispozițiile. Acești Termeni și Condiții nu vor fi înlocuiți, modificați, schimbați sau completați decât în scris și pe baza semnăturii reprezentanților autorizați ai Asociației.


Notificarea Modificărilor

Compania își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții din când în când, după cum consideră adecvat, iar utilizarea dvs. continuă a site-ului va însemna acceptarea oricărei ajustări a acestor termeni. 

Puteți revizui oricând cea mai recentă versiune a Condițiilor de pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni, prin postarea actualizărilor și/sau modificărilor site-ului nostru. Dvs. sunteți responsabil de verificarea periodică a acestei pagini, pentru modificări. Utilizarea în continuare sau accesarea site-ului web după publicarea oricărei modificări constituie acceptarea acestor modificări.