Comunicat de presă

[24.10.2022]

Rețea distribuită de cercetare-inovare industrială în

parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier

în clusterul Pro Wood - Bio Wood Net


[Anunț lansare proiect]


Asociația KO-FA, cu sediul în Sfântu Gheorghe, strada Presei nr. 4, jud. Covasna anunță lansarea proiectului intitulat ”Rețea distribuită de cercetare-inovare industrială în parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în clusterul Pro Wood - Bio Wood Net” cod MySmis 153031, începând cu 21.10.2022. Proiectul se implementează pe baza contractului de finanțare POC 413/390089/21.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 19.592.505,68 LEI, din care valoarea co-finanțării UE este de 10.572.043,06 LEI. 


Proiectul se derulează în perioada 21.10.2022 – 31.12.2023.


Obiectivul general al proiectului este: Cresterea capacității CDI la nivelul clusterului PRO WOOD în domeniul bioeconomiei în vederea dezvoltării durabile a sectorului forestier.


Obiectivele specifice ale proiectului:


Obiectivul Specific 1 – Întărirea cooperarii CDI între membrii clusterului Pro Wood prin achiziționarea de echipamente care să conducă la utilizarea inovativă a structurilor din lemn în cadrul conceptului de glamping. Atingerea acestui obiectiv va avea drept rezultat achiziționarea unor echipamente moderne menite a susține efortul comun CDI la nivelul clusterului, în vederea obținerii unui nou produs inovativ, structura glamping din lemn.


Obiectivul specific 2 – Creșterea gradului de inovare a membrilor clusterului Pro Wood prin intermediul unor servicii de consultanță în domeniul inovării adecvate nevoilor firmelor.


Obiectiv specific 3 – Întărirea coeziunii și creșterea numărului de membri ai clusterului ProWood prin facilitarea colaborării și promovarea clusterului la nivel regional, național și internațional. Atingerea acestui obiectiv va avea drept rezultat consolidarea organizațională a Pro Wood, creșterea vizibilității științifice și economice a clusterului la nivel regional, național și internațional.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]
[Date de Contact]

Asociația KO-FA, entitatea de management a Clusterului Regional al lemnului PRO WOOD

KÁDÁR Rezső, manager cluster

e-mail: prowoodcluster@gmail.com

tel: 0726343436